Image not available

MSD 3D Winch System

 

Движение на камера или предмети до всяка точка в пространството.

 

Ние сме екип от каскадьори, програмисти и инженери с повече от 20 години опит в киното.

Изпълнението на сложните задачи на режисьори и оператори за нас е ежедневие.

Наред с другите услуги в киното вече предлагаме и различни системи за летяща камера.

С разработени от нас машини и софтуер ние доставяме движение на камера или други предмети до всяка точка в пространството.

 

Предоставяме различни видове движение:

- Линейно движение 150 м*

- Планарно движение (два вида в зависимост от изискванията на терена) - 150м*  

Движение в 3D пространството до всяка точка 170м* диаметър

 

Параметри:

- Скорост до 22м/с (80км/ч) *

- Ускорение до 10м/с/с при 200 кг товар

- Максимум товар 250кг *

- Системата работи с 3х400V, 250 Аmps(300kVA) 

 

                   

* Дължината, скоростта и товароносимостта могат да бъдат променяни в зависимост от изискванията на конкретната задача. 

 

MSD 3D Winch System

 

Движение на камера или предмети до всяка точка в пространството

 

Ние сме екип от каскадьори, програмисти и инженери с повече от 20 години опит в киното.

Изпълнението на сложните задачи на режисьори и оператори за нас е ежедневие.

Наред с другите услуги в киното вече предлагаме и различни системи за летяща камера.

С разработени от нас машини и софтуер ние доставяме движение на камера или други предмети до всяка точка в пространството.

 

Предоставяме различни видове движение:

- Линейно движение 150 м*

- Планарно движение (два вида в зависимост от изискванията на терена) - 150м*  

Движение в 3D пространството до всяка точка 170м* диаметър

 

Параметри:

- Скорост до 22м/с (80км/ч) *

- Ускорение до 10м/с/с при 200 кг товар

- Максимум товар 250кг *

- Системата работи с 3х400V, 250 Аmps(300kVA) 

 

                     

- * Дължината, скоростта и товароносимостта могат да бъдат променяни в зависимост от изискванията на конкретната задача. 

 

Image not available
Image not available

MSD 3D Winch System

 

Движение на камера или предмети до всяка точка в пространството.

 

Ние сме екип от каскадьори, програмисти и инженери с повече от 20 години опит в киното.

Изпълнението на сложните задачи на режисьори и оператори за нас е ежедневие.

Наред с другите услуги в киното вече предлагаме и различни системи за летяща камера.

С разработени от нас машини и софтуер ние доставяме движение на камера или други предмети до всяка точка в пространството.

 

Предоставяме различни видове движение:

- Линейно движение 150 м*

- Планарно движение (два вида в зависимост от изискванията на терена) - 150м*  

Движение в 3D пространството до всяка точка 170м* диаметър

 

Параметри:

- Скорост до 22м/с (80км/ч) *

- Ускорение до 10м/с/с при 200 кг товар

- Максимум товар 250кг *

- Системата работи с 3х400V, 250 Аmps(300kVA) 

 

                     

- * Дължината, скоростта и товароносимостта могат да бъдат променяни в зависимост от изискванията на конкретната задача.