Движение в 3D пространството

 

3D MSDДвижение до всяка точка в пространството (триизмерно движение, 3D).

 Осъществява се от три или четири машини.

 

 Скорост: 22м/с (80км/ч) *

 Товароносимост: 250кг *

 

              

* може да варира според конкретните изисквания