Линейно движение

 

 Point2PointДвижение по права линия между две точки (хоризонтално, вертикално, диагонално). 

Осъществява се с една, две, три или четири машини в зависимост от изискванията на локацията.

 

Скорост: 22м/с *

Товароносимост: 250кг *

 

                       

* може да варира според конкретните изисквания