Планарно движение

Site Planar

Движение в една равнина (напред-назад, нагоре-надолу). 

 Осъществява се от две, три или четири машини.

 Скорост: 22м/с (80км/ч) *

 Товароносимост: 250 кг *

              

* може да варира според конкретните изисквания