HERCULES 3D

ОПИСАНИЕ

Началната сцена в Hercules 3D беше заснета на три части с MSD 3D Cable Cam® в режим линейно движение с една машина.

СНИМКИ