ЛИНЕЙНО ДВИЖЕНИЕ

Движение по права линия между две точки (хоризонтално, вертикално, диагонално). Осъществява се с една, две, три или четири машини в зависимост от изискванията на локацията.

СКОРОСТ:

22м/с (80км/ч)*

ТОВАРОНОСИМОСТ:

100кг *

* може да варира според конкретните изисквания

ПЛАНАРНО ДВИЖЕНИЕ

Движение в една равнина (напред-назад, нагоре-надолу). Осъществява се от две, три или четири машини.

СКОРОСТ:

22м/с (80км/ч)*

ТОВАРОНОСИМОСТ:

100кг *

* може да варира според конкретните изисквания

ПЛАНАРНО ДВИЖЕНИЕ 2

Движение в една равнина (напред-назад, нагоре-надолу). Осъществява се от две, три или четири машини.

СКОРОСТ:

22м/с (80км/ч)*

ТОВАРОНОСИМОСТ:

100кг *

* може да варира според конкретните изисквания

3D ДВИЖЕНИЕ

Движение до всяка точка в пространството (триизмерно движение, 3D). Осъществява се от три или четири машини.

СКОРОСТ:

22м/с (80км/ч)*

ТОВАРОНОСИМОСТ:

100кг *

* може да варира според конкретните изисквания

НЕЗАВИСИМО ДВИЖЕНИЕ

Няколко въжета осигуряват независимото движение на отделни предмети, които могат да се движат в синхрон заедно или отделно в сложна хореография.*

СКОРОСТ:

22м/с (80км/ч)*

ТОВАРОНОСИМОСТ:

100кг *

* може да варира според конкретните изисквания

СКОРОСТ:

22м/с (80км/ч)*

ТОВАРОНОСИМОСТ:

100кг *

* може да варира според конкретните изисквания

ЖИРОСКОПИРАНА ГЛАВА ЗА КАМЕРА

Единствената в света глава, която има опцията да следи предварително зададена точка в пространството без нужда от програмиране или човешка намеса.

  • Стабилизирана глава (remote head), която може да бъде управлявана в ръчен режим или да бъде програмирана.*
  • В режим на ръчно управление движенията на оператора могат да бъдат записани и възпроизведени впоследствие.*
  • Възможности за програмиране на главата по 3 оси на базата на позиция (keyframe).*
  • Опция за предварително задаване координатите на няколко такива точки на интерес. Възможност за редактиране координатите на точките в момента на движението с джойстик (операторът може да управлява главата на ръка и в момента, в който спре, главата ще продължи сама да гледа в конкретната точка, независимо какво движение или полет изпълнява камерата в момента.*

*Всички функции на главата работят в синхрон със системата за движение в триизмерното пространство MSD 3D Cable Cam®.

СКОРОСТ:

22м/с (80км/ч)*

ТОВАРОНОСИМОСТ:

100кг *

* може да варира според конкретните изисквания