ПНЕВМАТИЧНА СИСТЕМА РАЧЕТ

С гордост ви представяме нашата пневматична система за дърпане на изпълнители. За разлика от всички подобни системи досега нашата е напълно автоматизирана, може се управлява от един човек и няма аналог откъм скорост на настройване за конкретна задача, както и преминаване от един режим в друг.

Посредством пулта за управление могат да се програмират всички режими на работа, да се качва и изпуска налягането в системата, както и да се програмират различните настройки на клапаните.

БЪРЗО И ЛЕСНО КОНФИГУРИРАНЕ

Работната зона се определя от сензори, които са монтирани на плъзгачи и по този начин много бързо и лесно се задават работните параметри на системата.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ

При нужда можем да добавим нови функции, които отговарят на изискванията на конкретна задача.