ПНЕВМАТИЧНА СИСТЕМА РАЧЕТ

С гордост ви представяме нашата пневматична система за дърпане на изпълнители. За разлика от всички подобни системи досега нашата е напълно автоматизирана, може се управлява от един човек и няма аналог откъм скорост на настройване за конкретна задача, както и преминаване от един режим в друг.

Посредством пулта за управление могат да се програмират всички режими на работа, да се качва и изпуска налягането в системата, както и да се програмират различните настройки на клапаните.

БЪРЗО И ЛЕСНО КОНФИГУРИРАНЕ

Работната зона се определя от сензори, които са монтирани на плъзгачи и по този начин много бързо и лесно се задават работните параметри на системата.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ

Разполагаме със СТОП бутон, който прекъсва движението при нужда и задържа товара във въздуха. Режимът “рапел” ни позволява да ползваме рачета като протриващо устройство.

FREESTYLE

Местенето на сензорите по време на циклично движение дава гъвкавост при изпълнението на различни задачи, а светлинен индикатор показва позицията на буталото в цилиндръра.

При нужда можем да добавим нови функции, които отговарят на изискванията на конкретна задача.

АКТИВИРАНЕ СПРЯМО ПОЗИЦИЯТА

С новите ни режими, рачета може да бъде задействан, когато буталото бъде издърпано до определена позиция и така отпада нуждата от натискане на бутона.

АВТОМАТИЗИРАНО СТАРТИРАНЕ

Когато имаме нужда от перфектен синхрон, можем да свържем различни видове външни сензори за стартиране на рачета.