LONDON HAS FALLEN

ОПИСАНИЕ

Линейно движение на камера, следваща двамата главни герои, които скачат в асансьорна шахта за да се спасят от експлозия.