MARCO POLO / СЕЗОН 2

ОПИСАНИЕ

За някои от сцените в Марко Поло ползвахме V- образен риг с две машини, а за други – линейно движение на камерата, издигаща се над експлозия.